Foreningens mål

KIF gymnastik & Spring´s formål er at skabe og stimulere interesse for gymnastik og spring af enhver art og i øvrigt at arbejde efter KIF’s hovedforenings love.
Foreningens formål er endvidere at skabe kendskab til fysisk udfoldelse under mottoet "Idræt for sundhed og glæde".

Vision – vi vil:

 • være Koldings gode gymnastikforening

 • være den attraktive gymnastikforening for instruktører og medlemmer

 • være foreningen, hvor der er plads til alle

 • være den moderne og innovative forening, med sikkerhed i højsæde

 • have veluddannede instruktører


Og vi vil være kendt for:

 • at være en synlig gymnastikforening i Kolding

 • at vide hvad vi vil

 • at være en billig motionsform

 • at tage hånd om vores instruktører og gøre det attraktivt at være instruktør

 • at være foreningen med alsidighed og fleksibilitet i tilbuddene

 • at være en forening der skaber trygge rammer for både gymnaster og instruktører


| KIF gymnastik og Spring |